Leietakers ansvar

Leietakers ansvar

Forsikring
Minilageret AS har lagerbygg som er utstyrt med alarm og vi benytter videoovervåkning i og utenfor lagerlokalene.

Vår målsetting er at våre kunder skal føle seg trygge når de velger oss. Vi anbefaler likevel at våre kunder forsikrer de eiendelene de plasserer på lagrene våre. Din innboforsikring vil normalt gjelde ved denne type lagring. For å være sikker bør du ta kontakt med ditt forsikringsselskap, og kontrollere om din forsikring gjelder ved slik midlertidig lagring.

Ta med egen hengelås.
Husk å ta med egen hengelås og sett på din bod. Vi anbefaler en godkjent (FG) hengelås, da de fleste forsikringsselskaper krever dette i forbindelse med din innbo/hjemforsikring.

Nytt betalingskort
Hvis du får nytt betalingskort fra banken din, MÅ dette registreres på nytt hos oss. Dette kan du gjøre selv, ved å logge deg inn på din konto på våre hjemmesider, og velge "Mine opplysninger".

For å unngå purringer og medfølgende omkostninger, ber vi om at betalingskortet blir registrert umiddelbart etter at du har mottatt det. Hvis du trenger assistanse til registreringen, er det bare å ta kontakt med oss i kontortiden som er mellom kl 09.00 og 16.00.

Adresse endringer, endring av telefon-nummer og e-post
Husk alltid og gi oss beskjed om du bytter adresse, får nytt telefon nummer eller e-post adresse. Det kan være at vi trenger å komme i kontakt med deg angående ditt leieforhold. Du som kunde er selv ansvarlig for at Minilageret AS har riktige kontaktopplysninger om deg, slik at vi raskt kan komme i kontakt med deg til enhver tid.

Oppsigelse
Lagerboden(ene) leies ut på månedsbasis, og leiekontrakten fornyes automatisk for en ny måned om ikke leietaker sender skriftlig melding til Minilageret innen den 15 i den måned utflytning skal skje. Om oppsigelsen mottas etter den 15 vil kontrakten gjelde for en måned til. Det gis ingen refusjon til kunder som velger å flytte ut før månedsperioden er omme. Leieforholdet anses ikke som opphørt før lagerrommet er fullstendig tømt og låsen er fjernet av leietaker.

Rom som er flyttet ut av og låsen fjernet, kan utleier fritt leie ut til nye kunder.

Oppsigelsen kan sendes på e-post til post@ok-minilager.no

Noen husordensregler
Åpningstider for våre leietakere er fra 08:00 til 20:00 alle dager, hele året. Leietaker må være ferdig med inn og utflytting, innenfor lagerets åpningstid. Leietaker kan ikke påregne å ha adgang til lageret utover åpningstiden. Ønsker imidlertid leietaker tilgang på sitt lagerrom utenom normal åpningstid må dette avtales særskilt med Minilageret AS på forhånd.

Lokalene skal benyttes som lager. Det er strengt forbudt å lagre eksplosiver, brannfarlige væsker eller gasser, alle former for mat eller illeluktende varer. Alle maskiner skal tømmes for olje eller bensin før lagring. Kjøleskap, frysere eller andre varer som inneholder væske eller som kan forårsake skade på innhold i andres rom, må ikke lagres uten at disse er drenert for væske og forsvarlig pakket. Lekkasjer eller skader som påføres andre kunders eiendeler i andre rom står leietaker selv erstatningsansvarlig for. Søppel eller andre varer må ikke etterlates i korridorer eller lagerrom som er utflyttet. Dette vil bli fjernet på leietakers bekostning.

All røyking og bruk av rusmidler er strengt forbudt på lagerområdet. Det er ikke tillatt å slippe utenforstående inn på lageret. Ingen form for opphold i lokalene utover vanlig ærend i lagerrommet er tillatt.

Bestill lagerbod